Воробйова Ольга Петрівна

Професор, доктор філологічних наук Воробйова Ольга Петрівна випускниця нашого університету (тоді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов), закінчила з відзнакою факультет англійської мови у 1974 р. Того ж року вступила до аспірантури по кафедрі граматики та історії англійської мови (науковий керівник доц.Мороховська Е.Я.).

У червні 1978 р. захистила кандидатську дисертацію “Структурно-семантичні особливості абзацних комплексів у сучасній англійській мові (до проблеми текстооформлювальних елементів)”. Працює на кафедрі з 1978 р.

Очолювала кафедру з квітня 1994 р. по березень 2020 року. Стала на чолі кафедри після повернення з докторантури Московського державного лінгвістичного університету (1990-1992 рр.) та захисту в МДЛУ в жовтні 1993 р. докторської дисертації “Лінгвістичні аспекти адресованості художнього тексту (одномовна та міжмовна комунікація)” (науковий консультант проф.Комісаров В.Н.).

Проф.Воробйова О.П. відомий в Україні та за її межами науковець в галузі стилістики, лінгвістики тексту, художньої семантики, зокрема в рецептивному та когнітивному ракурсах. Є засновником наукової школи когнітивної поетики та когнітивної емотіології. Захоплюється когнітивними дослідженнями творів англійського модернізму, зокрема Вірджинії Вулф.

Має п’ятьох захищених докторантів: проф.Бєлєхова Л.І., проф.Кагановська О.М., д.ф.н. Морозова О.І. (Харків), д.ф.н. Ніконова В.Г. (Дніпропетровськ) та д.ф.н. Потапенко С.І. (Ніжин) – та 14 аспірантів. Активно займається міжнародною науковою і освітньою діяльністю: викладала стилістику англійської мови в Ханойському державному педагогічному інституті іноземних мов (1981-1983 рр.), перебувала в Ілінойському університеті (м.Урбана-Шемпейн, США) на стажуванні за Програмою ім. сенатора У.Фулбрайта (1996 р.), запрошувалась для читання лекцій у названому університеті (1997 р.) та університеті ім.Карла-Франца у м.Грац (Австрія, 2002 р.).

Є членом кількох міжнародних наукових асоціацій, серед них: асоціація поетики і лінгвістики PALA, художньої семантики IALS, українське товариство дослідників англійської (УТДА) як філія відповідного європейського товариства ESSE, всеросійська асоціація лінгвістів-когнітологів РАЛК тощо, та української фулбрайтівської асоціації. Постійно бере участь у престижних наукових конференціях в Україні та за кордоном. Серед останніх: 9-та конференція Європейського товариства досліджень англійської мови (ESSE9) (м.Орхус, Орхуський університет, Данія), Міжнародна наукова конференція “Язык и дискурс в статике и динамике”, присвячена 60-річчю Мінського державного лінгвістичного університету (м. Мінськ, Біларусь) (фото 14-16),конференція IALS в Ягелонському університеті (м.Краків, Польща, вересень 2006 р.) , конференція PALA в університеті Кансай Гайдай (м.Хіраката, Японія, липень 2007 р.), конференція РАЛК у Тамбовському університеті ім.Г.Р.Державіна (м. Тамбов, Росія, жовтень 2007 р.).