ІІ курс

Лінгвокраїнознавство США та Канади, доцент Кириченко І.С.


Вступ до лексичної семантики, доцент Кривенко Г.Л.


Вступ до лексикографії, професор Потапенко С.І.


Культура наукової комунікації в цифрову епоху, доцент Стефанова Н.О.


Зіставна фразеологія англійської та української мов, доцент Чхетіані Т.Д.


Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності філолога, доцент Ваховська О.В.