ІV курс


Основи художнього перекладу, доцент Тихомирова О.В. 


Основи художнього письма, доц.Тихомирова О.В.

Курс «Основи художнього письма» націлений на розвиток навичок написання художніх текстів англійською мовою. Курс передбачає огляд жанрових та стилістичних особливостей художньої прози, вивчення технік розбудови художніх світів та опанування основ письменницької майстерності. Студенти навчаться будувати сюжет, створювати переконливих персонажів та доречно використовувати засоби виразності англійської мови, а також  заохочуватимуться до пошуку власного стилю художнього письма.


Основи теорії мовленнєвої комунікації, доц.Чхетіані Т.Д.


Гра в мові і тексті: лінгвокреативний аспект, доц.Ізотова Н.П.


Усний двосторонній переклад з англійської мови на українську, з української на англійськуст.викл. Яремко Д.П.