Андрущенко Ірина Олександрівна

Викладач, у 2000 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет (нині КНЛУ), де і залишилася працювати. Навчалася в аспірантурі КНЛУ у 2006-2009 роках. На кафедрі стилістики і лексикології англійської мови імені проф. О.М. Мороховського працює з 2009 року, веде практичні заняття з лінгвокраїнознавтсва США (IV курс), англійської мови (V курс магістри, спеціалісти, напрямок підготовки “Психологія”). Тема кандидатської дисертації “Просодичні особливості публічного мовлення акцентуйованих особитостей” (експерементально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови). Науковий керівник – проф., д.ф.н. Калита А.А. Наукові інтереси: інтонація англійської мови, психолінгвістика, риторика.