Бондаренко Яна Олексіївна

Кандидат філологічних наук, доцент. Має 55 наукових публікацій. У КНЛУ працює з 2002 р. Викладала англійську мову як першу і другу іноземну на старших курсах, лексикологію англійської мови, практичний курс перекладу (англійська та українська мови), усний двосторонній переклад (англійська та українська мови), керувала курсовими, дипломними та магістерськими роботами. Наразі викладає практику усного і писемного мовлення англійської мови (IV курс), англійську мову як другу іноземну (IV курс), соціолінгвітику та курс за вибором «Сучасний англомовний діловий дискурс: лексико-граматичний та лінгвопрагматичний аспекти» на факультеті германської філології. Коло наукових інтересів – теорія дискурсу, соціо- та психолінгвістика, мовна особистість, вербальна поведінка, когнітивні параметри тексту та дискурсу.