Диспипліни загальної підготовки

Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання (Комісар Л.П.)