Дистанційне навчання

Порядок проведення семестрового контролю філологіяПУПМ

Порядок проведення семестрового контролю СО ПУПМ

Положення МКР та семестровий контроль з Галузевий переклад для 4 курсу, денна форма

Положення МКР та семестровий котроль з Практичний курс перекладу для 4 курсу, денна форма

Положення про семестровий контроль ПУПМ 4 курс, заочна форма

Положення МКР та семестровий контроль ПУПМ 4 курс, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з Лінгвокраїнознавства, 4 курс, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з Інтерпретації тексту 4 курс, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з Теорії та практики перекладу для 3 курсу, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з Міжкультурні подібності і відмінності мовленнєвої поведінки для 3 курсу, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з КЗВ Діалогічний дискурс прагматичний і конверсаційний аналіз, 3 курс, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з Практичний курс перекладу, для 2 курсу, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з курсу Філософія для 2 курсу, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з Основи Риторики, для 1 курсу

Положення МКР та семестровий контроль з курсу «Європейські цінності» для 1 курсу, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з Етичні аспекти міжкультурної комунікації для 1 курсу, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з Вступу до мовознавства для 1 курсу, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з КЗВ Актуальні проблеми сучасного художнього перекладу, 1 курс денна форма, 1 магістерський рівень

Положення МКР та семестровий контроль з Логіка і методологія наукового пізнання, для 1 курсу, 2 магістерський рівень, денна форма

Положення МКР та семестровий контроль з Основи семіотики для 1 курсу, 2 магістерський рівень, денна форма

Положення про порядок проведення МКР у дистанційному режимі (денна форма здобуття освіти)

Положення про порядок захисту курсових робіт бакалавра з лінгвістики

Положення про порядок проведення семестрового контролю у дистанційному режимі (денна форма здобуття освіти)