Дисципліни професійної підготовки

Термінологічний апарат філологічної науки

  • Робоча програма
  • Силабус
  • Тестові завдання для МКР
  • Завдання для індивідуальної роботи
  • Завдання для самостійної роботи
  • Тести для проведення поточного або підсумкового контролю
  • Питання на залік