Дисципліни вільного вибору

Когнітивна поетика: спектр досліджень

Теорія тексту: напрями розвитку, наукові школи та персоналії, професор Воробйова О.П.

Мультимодальні студії у лінгвістиці: теорії, методи, перспективи

 • Робоча програма
 • Силабус
 • Екзаменаційна документація
 • Тестові завдання для МКР
 • Завдання для індивідуальної роботи
 • Завдання для самостійної роботи
 • Тести для проведення поточного або підсумкового контролю
 • Питання на залік

Школи дискурс-аналізу, професор Потапенко С.І.

Видова і жанрова специфіка перекладу художньої літератури (проза, драма, поезія)

 • Робоча програма
 • СИЛАБУС Видова-і-жанрова-специфіка
 • Тестові завдання для МКР
 • Завдання для індивідуальної роботи
 • Завдання для самостійної роботи
 • Тести для проведення поточного або підсумкового контролю
 • Питання на залік