Кириченко Ірина Сергіївна

Доцент кафедри англійської філології, перекладу та філософії мови імені професора О. М. Мороховського, кандидат філологічних наук; у 2001 р. закінчила КНЛУ, спеціальність “Мова та література (англійська та німецька мова); у 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Паремійний простір американської поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний і прагмалінгвістичний аспекти”. Член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики. Керує дипломними роботами магістрів. Викладає  лінгвокраїнознавство США на 4-му курс та культуру усного та писемного мовлення англійської мови на 1-му курсі магістратури. Наукові інтереси включають питання когнітивної лінгвістики, пареміології та медіалінгвістики.