Кириченко Ірина Сергіївна

Доцент кафедри лексикології і стилістики англійської мови ім. О. М. Мороховського, кандидат філологічних наук; у 2001 р. закінчила КНЛУ, спеціальність “Мова та література (англійська та німецька мова); у 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Паремійний простір американської поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний і прагмалінгвістичний аспекти”. Викладає такі дисципліни: лінгвокраїнознавство США на 4-му курсі, англійська мова (нехудожній дискурс) на 5-му курсі, курс за вибором на 5-му курсі “Англійські ідіоми, прислів’я та афоризми в лінгвокультурологічному висвітленні”. Наукові інтереси включають питання когнітивної лінгвістики та пареміології.