Історія кафедри

Історія кафедри лексикології та стилістики англійської мови налічує понад 35 років. Її було створено в 1971 році на базі кафедри лексикології й фонетики англійської мови, яку очолював відомий вчений-лексиколог і лексикограф, професор Костянтин Тимофійович Баранцев. Майже 23 роки від дня заснування кафедри до 1994 року її завідувачем, фундатором наукових і освітніх традицій був видатний вчений, доктор філологічних наук, професор Олександр Миколайович Мороховський. З квітня 1994 року кафедрою керує вихованка університету, Заслужений працівник освіти України, доктор філологічних наук, професор Ольга Петрівна Воробйова, чиї наукові погляди синтезували в собі здобутки київської та московської стилістичних шкіл.

Кафедра продовжує традиції, започатковані професором О.М. Мороховським, який розпочав свою наукову діяльність в межах ленінградської філологічної школи, був одним із засновників наукових студій з англійської філології в Самаркандському педагогічному інституті й надалі близько 30 років плідно працював у нашому університеті. Його творчий доробок складають монографія “Слово и предложение в истории английского языка” та значна кількість наукових статей з проблем лексикології, стилістики, лінгвістики тексту й культурології. Вихованцями його наукової школи є 30 кандидатів й один доктор філологічних наук. Під керівництвом професора О.М. Мороховського кафедра видала низку підручників та навчальних посібників, найвідомішими з яких є колективний підручник зі стилістики під редакцією О.М. Мороховського, підручник з практики англійської мови “Advanced English” доц. Л.М. Хохаріної-Семерні, підручник з історії, географії та культури Англії доц. Кузнєцової В.С. та інш., за якими навчаються студенти-філологи багатьох університетів України.

Від початку створення кафедри пліч-о-пліч з професором О.М. Мороховським працювали такі науковці, як професор Р.Г. Зятківська, доценти В.С. Кузнєцова, Н.І. Лихошерст, В.В. Пономарьов, В.П. Секірін, З.В. Тимошенко, чудові знавці англійської мови, викладачі-практики доценти М.П. Білоус, В.І. Пономаренко, Л.М. Хохаріна-Семерня, М.В. Угляренко, старші викладачі Н.П.Козлова, Р.А. Когосова, І.Г. Плахтирь, Н.Е. Предіт, В.М. Сорокопуд, Г.Б. Танченко, Й.М.Юровський та інші. Саме вони заклали фундамент науково-освітньої діяльності кафедри та сформували її імідж. Істотний внесок у розвиток наукової та навчально-методичної діяльності кафедри зробили представники наступної генерації науковців, майстрів педагогічної справи, доценти І.Г. Анікеєнко, А.П. Брандес, І.М. Іонова, старші викладачі Г.Г.Авер’янова, І.О.Діброва, Л.О.Зайцева, М.І. Скрипка, до яких згодом приєдналися доценти Т.О.Гаврилюк, Л.В. Ганецька, О.Ю. Дубенко, Т.І. Іжевська, І.О. Іноземцева, Г.П. Малашонок, Л.Г. Ряполова, Л.Р. Чеботарьова, Т.Д. Чхетіані та інш.

Розбудова кафедри супроводжувалася її подальшою спеціалізацією. З осені 1996 року викладачі-літературознавці, які довгий час працювали на кафедрі, – професор С.М. Пригодій, доценти Т.М. Глєбова, О.П. Горенко та І.В.Летуновська разом із професором Н.О. Висоцькою як випускницею докторантури кафедри лексикології та стилістики англійської мови, склали ядро новоствореної кафедри теорії та історії світової літератури, яку очолив професор С.М. Пригодій. Загалом з лона кафедри лексикології та стилістики англійської мови вийшло ще четверо завідувачів мовних кафедр нашого університету, а саме доценти І.Г. Анікеєнко, Я.О. Бондаренко, І.А. Морякіна та Г.В. Чеснокова.

Сьогодення кафедри близько пов’язано з її традиціями. Однією з традицій кафедри було і залишається поєднання досвіду ветеранів й творчої наснаги молоді. В цьому плані особливу роль відіграє доцент Л.М. Безкровна, один з найдосвідченіших викладачів-практиків університету. Саме їй молоді викладачі та магістранти кафедри завдячують своїм професійним зростанням, любов’ю до слова та вболіванням за спільну справу – забезпечення високих стандартів філологічної освіти. Цьому сприяє унікальна авторська методика викладання англійської мови на старших курсах університету, яку покладено в основу підручника Л.М.Безкровної “Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма”, що використовується на кафедрі як один з базових.

Як випускова, кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на факультеті англійської мови, факультеті заочного та вечірнього навчання, відділенні екстернатури та бере участь у підвищенні кваліфікації викладачів на факультеті післядипломної освіти. Спектр дисциплін, які викладаються на кафедрі, охоплює теоретичні курси лексикології та стилістики англійської мови, англійська мова (художній та нехудожній дискурс), лінгвокраїнознавство США, практичні курси з культури іншомовного спілкування та основ англомовного наукового письма, а також низку спецкурсів та курсів за вибором. Тематика та зміст останніх, що постійно оновлюються та удосконалюються, стосується сучасних проблем лексикології, стилістики, когнітивної поетики та інтерпретації художнього тексту, аналізу поетичного дискурсу, етнолінгвістики, теорії мовленнєвої комунікації, стратегій побудови ділового дискурсу тощо. Крім цього, професори та доценти кафедри проводять семінари з лексикології та стилістики для здобувачів; проф. О.П. Воробйова спільно з проф. С.А. Жаботинською (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького) протягом декількох років викладають курс за вибором для аспірантів “Когнітивний та інтерпретативний підходи в теорії мови та тексту”.