Ізотова Наталія Павлівна

Доцент, кандидат філологічних наук. У 1999 році закінчила з відзнакою Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність “Англійська та німецька мови”. Працює в КНЛУ з 2005 року, читає лекції та семінарські заняття зі стилістики англійської мови, викладає курс аналітичного читання та письма на IV курсі. На кафедрі є керівником секції “Стилістика”. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Текстовий концепт ШЛЯХ ДО СЛАВИ в англомовних біографічних романах ХХ століття: семантико-когнітивний та наративний аспекти” (науковий керівник д. філол. наук, проф. Воробйова О.П.). Наукові захоплення включають лінгвоконцептологічні дослідження, когнітивно-поетологічний аналіз художніх та нехудожніх текстів, когнітивні дослідження різних типів наративів.