Казанцев Євген Володимирович

Доцент, кандидат філологічних наук. У 1972 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут іноземних мов; у 1988 р. захистив дисертацію “Лінгвостилістичні особливості західної політичної публіцистики (на матеріалі журналу “Тайм”)”. Розробив два спецкурси: “Лінгвокультурологічні аспекти інтерпретації іншомовного гумору” та “Вербальні та невербальні механізми розуміння гумору”. Серед наукових зацікавлень – теоретичні та прикладні аспекти проблем гумору та білінгвізму.