Комісар Людмила Петрівна

Доцент кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського. У 2005 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія», отримала кваліфікацію магістра філософії, викладача філософських дисциплін. Кандидат філософських наук з 2008 року за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Тема дисертації: Ідея інтертекстуальності в філософії культури. Коло наукових інтересів: аксіологія, епістемологія, практична філософія, філософська герменевтика, філософія культури. Основні навчальні курси: «Філософія» (ІІ курс, факультети германської і романської філології), «Культурологія» (ІІ курс, факультети германської філології і перекладачів), «Основи риторики» (магістри, факультети германської і романської філології), «Логіка та методологія наукового пізнання (гуманітарні науки)» (магістри, факультет романської філології), «Етика» (І курс, германський факультет), «Європейські цінності» (І курс, факультети германської і романської філології, сходознавства, перекладачів, економіки і права).