Комісар Людмила Петрівна

Доцент кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського. У 2005 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія», отримала кваліфікацію магістра філософії, викладача філософських дисциплін. Кандидат філософських наук з 2008 року за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Тема дисертації: Ідея інтертекстуальності в філософії культури. Коло наукових інтересів: аксіологія, епістемологія, практична філософія, філософська герменевтика, філософія культури. Основні навчальні курси: «Філософія» (ІІ курс, факультети германської і романської філології), «Логіка та методологія наукового пізнання» (магістри), «Європейські цінності» (І курс, факультети германської і романської філології, сходознавства, перекладачів, економіки і права), “Філософія науки і методології гуманітарного пізнання” (аспіранти першого року навчання).