Кривенко Ганна Леонідівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію “Зоосемізми в англійській і українській мовах: семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний аспекти” за спеціальністю “Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство” (науковий керівник проф. Кочерган М. П.). Викладає “Лексикологію англійської мови”, керує магістерськими роботами. У сфері наукових інтересів різні аспекти зіставної семантики, теорія метафори, корпусна лінгвістика, дискурсивний аналіз, еколінгвістика. Перебувала на стажуванні в Університеті Пенсільванії (м. Філадельфія, США) за Програмою ім. сенатора У. Фулбрайта протягом 2002 р. та в Стокгольмському університеті (м. Стокгольм, Швеція) за Програмою Вісбі Шведського інституту.