Мейзерська Ірина Вікторівна

Cтарший викладач кафедри. 2004 року закінчила Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, отримавши спеціальність викладача української та англійської мов. Викладає англійську мову з 2004 року. У 2006 – 2009 роках навчалася в аспірантурі Інституту української мови НАН України. 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Прийменник в українській тлумачній лексикографії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття”. Працює в КНЛУ з 2011 р.; з 2012 – на кафедрі лексикології і стилістики англійської мови імені професора О. М. Мороховського. Викладає лексикологію, англійську мову для студентів ІV курсу (напрямок підготовки “Психологія”), читає курс за вибором “Вступ до лексикографії”, розроблений за профілем дисертаційної роботи на матеріалі англомовних (британських та американських) лексикографічних джерел. Сферу наукових інтересів становлять проблеми семантики, граматики, корпусної лінгвістики.