Плахотнюк Євгеній Ігорович

Викладач лексикології англійської мови, теорії і практики перекладу на кафедрі англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського з 2021 р. У 2015 р. здобув кваліфікацію магістра філології, викладача англійської і німецької мов та літератури філології у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Захистив магістерську роботу на тему: “Доробок когнітивної лінгвістики у навчанні англійської мови дорослих слухачів” під керівництвом проф., док. філ. наук Жаботинської Світлани Анатоліївни.
Наукова діяльність:
• З 2015 р. аспірант кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського (науковий керівник проф., док. філ. наук Жаботинська С.А.). Наразі завершує роботу над дисерстацією на здобутя ступеня доктора філософії за темою «Семіотико-когнітивні принципи укладання комбінаторних словників-тезаурусів». Дослідження присвячене розробці лексикографічних джерел для продуктивного опанування іноземними мовами на нейро-та лінгвоконітивних засадах упорядкування інформації. За результатами дисертації укладено Активний навчальний конструкційно-комбінаторний тезаурус “TRAVELLING”.
• Молодший науковий співробітник, учасник дослідницького проєкту «Лінгвориторика сучасного медійного дискурсу: універсальний і етноcпецифічний вплив» під керівництвом проф., док. філ. наук Потапенка С.І.
• Член Українсткої асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (UACLiP).
• Автор 18 наукових публікацій за проблематикою когнітивної лінгвістики, когнітивної лексикографії, викладання іноземних мов та перекладу. Детальніше див: GOOGLE SCHOLAR
https://scholar.google.com/citations?user=68Br6B8AAAAJ&hl=uk
RESEARCH GATE https://www.researchgate.net/profile/Yevhenii-Plakhotniuk ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4413-1112

Міжнародна академічна мобільність:
2018 р. – пройшов стажування за програмою Erasmus+ International Dimension в Університеті Гранади (Королівство Іспанія) у період з 30.01.2018 по 26.07.2018;
2018 р. – учасник Літньої школи іспанської Асоціації молодих дослідників англосферних студій (ASYRAS) (10 год, 25-26 травня) в Університеті Аліканте (Іспанія).
2020 р. – учасник 24-тої зимової школи EDUFI із сучасних міждисциплінарних наукових досліджень на базі Хельсінського університету (Твармінне, Фінляндія) та переможець гранту Національної Агенції Освіти Фінляндії (FNAE).

Громадська та публічна діяльність:
Популяризатор когнітивної науки, автор науково-популярного каналу CoggiCon на Youtube.

Google (https://scholar.google.com/citations?user=68Br6B8AAAAJ&hl=uk)
Плахотнюк Євгеній Ігорович, Плахотнюк Є.І., Plakhotniuk Ye., Yevhenii Plakhotniuk
PhD Srudent at Kyiv National Linguistic University – 5 цитувань – Cognitive Linguistics – Lexicography – Neurolinguistics – Cognitive Psychology – Billingualism