Потапенко Сергій Іванович

Доктор філологічних наук, професор (з 2011 року), спеціальність 10.02.04 – германські мови. У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу)». Підготував 13 кандидатів наук. Опублікував понад 200 наукових і навчально-методичних праць. Викладає курси «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Лексикологія англійської мови», курси за вибором «Слово, висловлювання і дискурс у сучасній лінгвістичній парадигмі» (для магістрантів) і «Школи дискурс-аналізу» (для аспірантів).

Коло наукових інтересів: дискурс-аналіз, когнітивна лінгвістика, когнітивна риторика, медіалінгвістика.