Потапенко Сергій Іванович

Доктор філологічних наук, доцент (сумісник, завідувач кафедри Ніжинського державного університету ім.М.В.Гоголя), спеціальність 10.02.04 – германські мови. У 2008 р. захистив дисертацію на тему “Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу)” по кафедрі лексикології та стилістики, є науковим керівником кандидатських дисертацій. Веде спецкурс “Основи теорії дискурсу: типологія і стратегії побудови”. Коло наукових інтересів охоплює аналіз медіа-дискурсу, когнітивні студії, лінгвопрагматику.