Про кафедру

Заснування: 1971 р.

Очолює: доктор філологічних наук, професор Маріна Олена Сергіївна.

Аспірантура, докторантура: 10.02.04 – германські мови.

Ураховуючи внесок проф. О.М.Мороховського у створення та розбудову кафедри лексикології та стилістики англійської мови, яку він очолював протягом 23 років, вченою радою Київського національного лінгвістичного університету прийнято рішення про присвоєння кафедрі імені професора О.М.Мороховського.

Детальніше про О.М.Мороховського >>>