Про Олександра Миколайовича Мороховського

Вінок спогадів

Вінок спогадів

Вінок спогадів

БІОГРАФІЯ ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА МОРОХОВСЬКОГО

Олександр Миколайович народився 9 листопада 1930 р. у м. Коростень (Житомирської обл.) в сім’ї техніка-будівельника (далі інженера) на залізниці (мати – домогосподарка). Сім’я багато переїжджала країною (СРСР), аж поки не оселилася на Донбасі, і середню школу Олександр Миколайович закінчив у м. Волноваха Донецької обл. З 1948 по 1953 р. навчався на англійському відділенні перекладацького ф-ту Ленінградського державного педінституту іноземних мов, а потім, з 1953 по 1956 р., в аспірантурі по кафедрі теорії та історії англійської мови Ленінградського ордена Леніна державного університету ім. А. Жданова де і захистив дисертацію з проблематики простого минулого часу в історії англійської мови. Після завершення аспірантури був направлений до м. Самарканду (УзРСР), де пропрацював (разом із дружиною, Емілією Яківною Мороховською; вони одружилися у 1953 р., Емілія Яківна теж була студенткою ЛДПІІМ) протягом 9-ти років у Самаркандському державному університеті ім. Алішера Навої, спочатку старшим викладачем, потім завідувачем кафедри англійської філології, а потім деканом факультету іноземних мов. У період з жовтня 1960 по листопад 1961 р. перебував у відрядженні в м. Джакарта (Індонезія), де очолював створене за його безпосередньої участі відділення російської філології в університеті “Індонезія”.

Працював в нашому університеті (тоді КДПІІМ) з жовтня 1965 р. до 28 березня 1994 р. (коли пішов з життя), спочатку доцентом кафедри англійської філології, а далі з часу створення кафедри лексикології та стилістики англійської мови (жовтень 1971 р.) завідувачем цієї кафедри. Викладав курси історії англійської мови й стилістики студентам та слухачам ВПК, вів і практичні заняття з англійської мови, розробив цілком новий курс – інтерпретація тексту. Досліджував проблематику історичної граматики, історичної фонології, теоретичної фонетики (у 1969 р. випустив навчальний посібник з цієї дисципліни), лексикології та фразеології англійської мови, фономорфології (зокрема моносилабів), структурної та функціональної стилістики, загальних питань структуральної лінгвістики, інтерпретації тексту, передовсім художнього, лінгвістики тексту, зокрема в діахронічному аспекті, історичної жанрології, лінгвокультурології, що широко апробував на численних наукових конференціях та в наукових статтях. Заклав підвалини наукової школи синхронних та діахронних стилістичних досліджень в українській германістиці, що знайшло своє відображення у колективних кафедральних навчальному посібнику (1984) і підручнику (1991) зі стилістики англійської мови, який і досі залишається базовим в українських вишах. Приділяв багато уваги лінгводидактичним аспектам викладання теоретичних мовних дисциплін – тому, що наразі називають педагогічною стилістикою, лексикологією тощо, а також практичним основам лінгвостилістичного аналізу та інтерпретації текстів різних жанрів і стилів.

У 1981 р. захистив в КНУ імені Тараса Шевченка докторську дисертацію “Слово і речення в історії англійської мови” і випустив однойменну монографію (1980). Підготував одного доктора і 30 кандидатів наук. Довгий час був членом спеціалізованої вченої ради нашого університету.

Був прекрасним філологом, людиною енциклопедичних знань. Талановитим організатором науки. Мав фантастичне почуття гумору і вроджений талант лектора.

Син, Микола Мороховський, за фахом географ, кандидат наук, зараз займається підприємницькою діяльністю. Двоє з трьох онуків Олександра Миколайовича та Емілії Яківни закінчили наш університет за фахом “Менеджмент” та “Психологія”.

Кафедра намагається зберігати і примножувати традиції, закладені свого часу проф. О.М.Мороховським. Ця конференція, вже друга на честь О.М.Мороховського, – це вияв нашої безмежної любові та поваги до Олександра Миколайовича як науковця, фахівця-філолога, керівника і прекрасної людини.