Присяжнюк Людмила Федорівна

Кандидат філологічних наук, доцент, докторант. У 1999 р. закінчила Житомирський державний університет ім.І.Франка, а 2002 р. вступила до аспірантури. У 2007 р. успішно захистила дисертацію на тему “СВІЙ/ЧУЖИЙ в образній системі романів Г.Гріна: семантико-когнітивний аспект”. Працює в КНЛУ з 2005 р., викладає курси англійської мови для студентів напряму підготовки “Психологія” (V курс), курс за вибором “Лінгвопсихологічні основи аналізу художнього тексту” на ІV курсі, курс стилістики. Наразі перебуває у декретній відпустці.