Саволайнен Інна Павлівна

У 2000 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія», кваліфікація філософ, викладач філософських дисциплін. Кандидат філософських  наук з 2004 року зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації «Трансформація загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві». Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації: 17років.

Основні навчальні курси: «Філософія», «Соціологія». Вибіркові: дисципліни українознавчого спрямування в контексті світової літератури «Основи риторики», «Глобалізація і культура».

Коло наукових інтересів: соціальна філософія, прогностика, футурологія, біоетика.