Щокіна Діана Валеріївна

Викладач. Закінчила КНЛУ у 2004 році. Магістр філології. З 2004 по 2007 викладала англійську мову на кафедрі стилістики і лексикології англійської мови. З 2007 по 2010 навчалася в аспірантурі КНЛУ. Тема кандидатської дисертації “Поетика дзеркального відображення в англомовному художньому тексті: когнітивно-семіотичний аспект (на матеріалі англомовної прози II половини XIX-XXI століть)”. З вересня 2010 року викладає англійську мову (практику усного та писемного спілкування англійською мовою) на кафедрі стилістики і лексикології англійської мови ім О.М. Мороховського. Сферу наукових інтересів формують когнітивна лінгвістика та психолінгвістика.