Студентам

Література

 1. Основна та додаткова література
 2. Електронний бібліотечний ресурс: тематичний каталог

Курси за вибором (І семестр). Магістри 2016/17

Курси за вибором (ІІ семестр). Магістри 2016/17

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО КАФЕДРІ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА О.М. МОРОХОВСЬКОГО

Матеріали з курсу стилістики англійської мови

Матеріали до семінарів з лексикології англійської мови для студентів ІІІ курсу факультету перекладачів

ЛЕКЦЇЇ З ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Матеріали з курсу “Лексикологія англійської мови”

Список обов’язкової та рекомендованої літератури

Reading for Seminars

Семінар 1

Семінар 2

Семінар 3

Семінар 4

Семінар 5

Семінар 6

Семінар 7

Екзаменаційні питання з курсу “Лексикологія англійської мови”

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ з лінгвістики для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 7.02030302 МОВА І ЛІТЕРАТУРА* (АНГЛІЙСЬКА) у 2016 році

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ з лінгвістики для атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності 8.02030302 МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА; НІМЕЦЬКА; ФРАНЦУЗЬКА; ІСПАНСЬКА; УГОРСЬКА) у 2017 році. Ступінь вищої освіти: магістр. Форма навчання: денна.

Програми державних іспитів 2017

 1. ПРОГРАМА ІСПИТУ З ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ для атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності 8.02030302 МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА; НІМЕЦЬКА; УГОРСЬКА; ФРАНЦУЗЬКА; ІСПАНСЬКА) і спеціальності 8.18010021 ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Ступінь вищої освіти: магістр. Форма навчання: денна.
 2. ПРОГРАМА ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ для атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності 8.02030301 УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. Ступінь вищої освіти: магістр. Форма навчання: денна.

Програми державних іспитів 2016

 1. ПРОГРАМА державного екзамену з англійської мови. Спеціальність: 6.020303 Філологія (Мова і література (англійська). Українська мова і література)). Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
 2. ПРОГРАМА державного екзамену з першої іноземної мови. Спеціальність: 6.020303 Філологія (Мова і література (англійська; німецька; французька; іспанська; угорська)). Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
 3. ПРОГРАМА державного екзамену з першої іноземної мови. Спеціальності: 7.02030302 Мова і література. Освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”

Додаткові матеріали з англійської мови (нехудожній дискурс) для студентів 4-го курсу:

 1. Статті для лінгвостилістичного аналізу
 2. Newspaper Headlines
 3. Guidelines for Summary Writing
 4. Статті для реферування
 5. Матеріали для презентацій

Питання до заліків

 1. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ЗІ СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (IV курс, стаціонар)

Контрольна робота № 1 з англійської мови для студентів IV курсу заочної форми навчання факультету германської філології

Контрольна робота № 2 з англійської мови для студентів IV курсу заочної форми навчання факультету германської філології

Контрольна робота. 4-й курс. Заочна форма навчання. I семестр

Контрольна робота. 4-й курс. Заочна форма навчання. II семестр

Контрольна робота. 5-й курс. Заочна форма навчання

Write a 300-word essay on one of the suggested topics:

 1. Give arguments for and against strict discipline in the classroom
 2. Give arguments for and against limiting press freedom
 3. Give arguments for and against strictness in education?
 4. Give arguments for and against university students? choosing themselves what subjects to study?
 5. Suggest the ways the Internet can be used to improve school and university education?
 6. How can educational establishments ensure assessment objectivity? Expound your suggestions?