Студентам

Програми атестаційного іспиту з англійської мови, бакалавр 2021 

атестацiйний_середня

атестацiйний_2021_друга_(2)

Програма_атест._iспиту_014_УКР_Бакалавр

Програма_атестац._iспиту_014__СО_Бакалавр

Програма_атестац._iспиту_035_Бакалавр

 

Шановні студенти!

До Вашої уваги лінки на конференцію КНЛУ, яка відбудеться 13 травня 2021 року.

І. Секція: Реактуалізація класичного спадку в сучасних філософських студіях. Керівники: доц. Комісар Л. П., доц. Саволайнен І. П., 13 травня 2021 р., 16:00

І. Секція: Проблеми медійної дискурсології. Керівники: професор Потапенко С. І., старший викладач Цибка В. В.  13 травня 2021 р., 16.00

ІІ. Секція: Стилістика художнього дискурсу: когнітологія, наратологія і лінгвопсихологія. Керівники: д.філол.н., проф. Ізотова Н. П., доц. Присяжнюк Л. Ф., 13 травня 2021 р., 16.00

ІІІ. Секція: Стилістика художнього та кінематографічного дискурсу: мультимодальність і інтермедіальність. Керівники: доц. Кириченко І. С., доц. Ситенька О. В., 13 травня 2021 р., 16.00

ІV. Сучасні проблеми перекладознавства, зіставної лінгвістики та лексикології. Керівники: д. філол. н.,доц. Жихарєва О. О., Тихомирова О.В., 13 травня 2021 року, 16.00

 

Порядок проведення захисту курсових робіт бакалавра з лінгвістики / перекладознавства в дистанційному режимі 

Порядок проведення захисту курсових з лінгвістики перекладознавства в дистанційному режимі 2021

 

Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з навчальної дисципліни “Вступ до мовознавства”

Вступ СО Положення 2020 оновлене

 

РП перекладацька практика з першої іноземної мови

РП перекладацька практика з першої іноземної мови

Вимоги до кваліфікаційної роботи магістра

 

Програми атестаційного іспиту з англійської мови. Бакалаврат

 • Положення про порядок захисту курсових робіт бакалавра з лінгвістики з використанням інформаційних технологій

Положення про порядок захисту курсових робіт

Положення про порядок захисту курсових робіт бакалавра з лінгвістики

 • Запрошуємо 28 квітня 2020 року, о 8.30 до відкритої лекції з інтерпретації тексту професора Воробйової О.П.

https://forms.gle/xJ9zESFy9whqRsAi8

 • Програма перекладацької практики 2020

Наказ № 279-с від 08.04.2020

Програма перекладацької практики з іноземної мови у дистанційному режимі

Література

 1. Основна та додаткова література
 2. Електронний бібліотечний ресурс: тематичний каталог

Матеріали з курсу стилістики англійської мови

Матеріали до семінарів з лексикології англійської мови для студентів ІІІ курсу факультету перекладачів

ЛЕКЦЇЇ З ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Матеріали з курсу “Лексикологія англійської мови”

Список обов’язкової та рекомендованої літератури

Reading for Seminars

Семінар 1

Семінар 2

Семінар 3

Семінар 4

Семінар 5

Семінар 6

Семінар 7

Екзаменаційні питання з курсу “Лексикологія англійської мови”

 

Додаткові матеріали з англійської мови (нехудожній дискурс) для студентів 4-го курсу:

 1. Статті для лінгвостилістичного аналізу
 2. Newspaper Headlines
 3. Guidelines for Summary Writing
 4. Статті для реферування
 5. Матеріали для презентацій

Питання до заліків

 1. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ЗІ СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (IV курс, стаціонар)

Контрольна робота № 1 з англійської мови для студентів IV курсу заочної форми навчання факультету германської філології

Контрольна робота № 2 з англійської мови для студентів IV курсу заочної форми навчання факультету германської філології

Контрольна робота. 4-й курс. Заочна форма навчання. I семестр

Контрольна робота. 4-й курс. Заочна форма навчання. II семестр

Контрольна робота. 5-й курс. Заочна форма навчання

Write a 300-word essay on one of the suggested topics:

 1. Give arguments for and against strict discipline in the classroom
 2. Give arguments for and against limiting press freedom
 3. Give arguments for and against strictness in education?
 4. Give arguments for and against university students? choosing themselves what subjects to study?
 5. Suggest the ways the Internet can be used to improve school and university education?
 6. How can educational establishments ensure assessment objectivity? Expound your suggestions?