Ситенька Олена Віталіївна

Доцент кафедри лексикології і стилістики імені професора О. М. Мороховського, кандидат філологічних наук. Закінчила КНЛУ в 2003 за спеціальністю “Мова та література” (англійська, німецька); кваліфікація – магістр філології, викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури. 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Міфологічна інтертекстуальність в англомовній постмодерністській прозі: лінгвокультурологічний аспект”. Веде практичні заняття з англійської мови на 5-му курсі, читає теоретичний курс стилістики англійської мови, культуру усного та писемного мовлення (практичні заняття для магістрантів), а також курс за вибором “Міфологічна інтертекстуальність у сучасній англомовній прозі: лінгвокультурологічний аспект” (розроблений на основі дисертаційного дослідження для студентів 4 курсу як денної, так і заочної форми навчання). Керує дипломними роботами магістрів та спеціалістів. Наукові зацікавлення охоплюють лінгвокультурологію, теорію інтертекстуальності, когнітивну поетику, наратологію.