Гринчук Таміла Валеріївна

Закінчила КНЛУ у 2003 році, отримала диплом з відзнакою. Працює на кафедрі англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М.Мороховського з 2003 року. У 2006 р. вступила до аспірантури КНЛУ за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Завершує дисертаційне дослідження на тему “Мовні засоби відображення точки зору в сучасному англомовному газетному дискурсі: лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти”. Викладає курси лексикології англійської мови, лінгвокраїнознавства та англійської мови на IV курсі. Серед захоплень – східні танці, подорожі.