Ваховська Ольга Володимирівна

З 01.09.2017 р. виконує обов’язки доцента кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського. Навчальна робота включає читання лекцій студентам факультету германської філології, проведення семінарів та практичних занять, завідування кафедральною навчально-методичною секцією зі «Вступу до мовознавства», наукове керування курсовими та магістерськими роботами тощо.

Наукові інтереси: CognitiveScience, CognitiveLinguistics, ArtificialIntelligence

Тематика науково-дослідної роботи охоплює міждисциплінарну проблематику когнітивної лінгвістики та штучного інтелекту. Захищено кандидатську дисертацію (2011 р.) у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна та роботу на здобуття ступеня магістра когнітивної науки (2017 р.) в OsnabrückUniversity (Німеччина). Опубліковано значну кількість наукових праць, із них: монографія (у співавторстві із професором І.С. Шевченко), наукові статті у фахових виданнях, тези доповідей на міжнародних наукових конференціях. Підготовлено до друку словник англомовної наукової ідіоматики (у співавторстві із професором С.А. Жаботинською). Виступає офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови» у спеціалізованій вченій раді К64.051.16 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Є членом Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики та Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання. Бере участь у міжнародних стажуваннях.