Ваховська Ольга Володимирівна

З 01.09.2017 р. виконує обов’язки доцента кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського. Навчальна робота включає читання лекцій і проведення семінарів зі «Вступу до мовознавства» (І курс (перший (бакалаврський) рівень), факультет германської філології) та керування відповідною кафедральною методичною секцією, проведення семінарів з «Основ наукового письма англійською мовою» (І курс (другий (магістерський) рівень, факультет германської філології), керування курсовими роботами студентів (ІІ та ІV курс (перший (бакалаврський) рівень, факультет германської філології).

Наукові інтереси: Cognitive Science, Cognitive Linguistics, Artificial Intelligence, Creativity Science

Тематика науково-дослідної роботи охоплює міждисциплінарну проблематику когнітивної лінгвістики та штучного інтелекту. Захищено кандидатську дисертацію (2011 р.) у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна та роботу на здобуття ступеня магістра когнітивної науки (2017 р.) в Оснабрюцькому університеті (Німеччина). Має 29 наукових праць, з них: монографія (у співавторстві з професором Шевченко І.С.), 16 наукових статей у фахових виданнях (Україна, РФ), 12 тез наукових доповідей на міжнародних та міжвузівських наукових конференціях (Україна, Польща). Підготовлено до друку словник наукових кліше (у співавторстві з професором Жаботинською С.А.). Двічі виступала офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови» у спеціалізованій вченій раді К64.051.16 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Є членом Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.