Видання

Нові видання

 1. In the Fast Lane (Навчайся у швидкому темпі) // Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи для студентів IV курсу факультету перекладачів. – Ч. 2. – К.: Освіта України, 2013. – 103 с. (автори: Н. П. Ізотова, В.Г. Ніконова, Л.С. Кузьмінська, М.О. Гуревич, Т.П. Калініченко, Т.В. Соляр)
 2. Гулідова І. С., Ситенька О. В. Mastering Text Analysis. Part 1: навчально-методичний практикум. – Навчально-методичний практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів . – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 65 с.
 3. Гулідова І. С., Ситенька О. В. Mastering Text Analysis. Part 2: навчально-методичний практикум. – Навчально-методичний практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів . – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 84 с.
 4. Ізотова Н. П., Редька І. А. Overcoming Challenges in Fiction // Навчально-методичний посібник з першої іноземної мови (англійської) для аудиторної і самостійної роботи для студентів IV курсу, факультету германської філології. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 148 с.
 5. Ізотова Н. П., Редька І. А. Self-Study Guide to Stylistics of English // Навчально-методичний посібник зі стилістики англійської мови для самостійної роботи (IV курс, факультет германської філології). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 55 с.
 6. Мейзерська І. В. Introduction to Lexicography. Навчальний посібник з англомовної лексикографії для студентів ІІІ курсу. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 104 с.
 7. Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс Сиаріали міжнародної наукової конференції / КНЛУ, Київ, 25027 вересня 2014 р.: [відп. ред. Воробйова О.П.]. – К.: Вид центр КНЛУ, 2014. – 144 с.
 8. Присяжнюк Л. Ф., Співак С. М., Тихомирова О. В. Версії світу: сучасна художня проза (Versions of the World: Reading Contemporary Fiction). Навчальний посібник. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2011. – 245 c.
 9. Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс: Тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О. П. Воробйової / КНЛУ, Київ, 27 вересня 2012 р. : [відп. ред. Л. Ф. Присяжнюк]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 50 с.
 10. Тихомирова О. В. Home Reading: Realms of Fantasy. Супутник читача романів Террі Пратчетта. Навчальний посібник.- К.: Вид.центр КНЛУ, 2011. – 207 c.

 1. Мороховский А.Н., Воробйова О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка: Учебник. – К.: Выща школа, 1991 (1984).
 2. Beskrovna L.М. A Way From Analytical Reading to Analytical Writing: Навч. посібник. – К., “Скарби”, 2004.
 3. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Практикум з лексикології англійської мови. – К.: КДЛУ, 1999.
 4. Ганецька Л.В., Дубенко О.Ю. Методичні рекомендації з теми “Музика в житті людини”. – К.: КГПИИЯ, 1996.
 5. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. – К.: Правда Ярославичів, 1998.
 6. Дубенко О.Ю., Бойцан Л.Ф. Методичні рекомендації з теми “American Family”. – К.: КГПИИЯ, 1996.
 7. Інтерпретація художнього тексту: Навчальний посібник із стилістики англійської мови для студентів ІV курсу. / Уклад. О.П.Воробйова, І.О.Іноземцева, І.Е.Подолян. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.
 8. Методические рекомендации по развитию навыков письменной речи (тема “Предложение и абзац”) для студентов старших курсов ф-та англ. яз. / Сост. Л.Н.Бескровная. – К.: КГПИИЯ, 1989.
 9. Методические указания и задания по домашнему чтению на английском языке по произвеедениям Т.Капоте, Дж. Фаулза, А.Кронина для студентов IV курса ф-та англ.яз. / Сост. Е.А.Чернявская, О.П.Воробьева, Л.Л.Кривоновская. – К.: КГПИИЯ, 1988.
 10. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять із стилістики англійської мови для студентів IV курсу стаціонару / Укл. О.П.Воробйова та ін. – К.: КДЛУ, 1997.
 11. Методичні рекомендації з курсу письмової практики / Укл. Л.Ф.Бойцан. – К.: КДЛУ, 1997.
 12. Методичні рекомендації з аналітичного читання. Частина 1 (для студентів ІY факультету англійської мови та факультету заочного та вечірнього навчання) / Укл. Г.В.Чеснокова, І.А.Морякіна. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2002.
 13. Методичні рекомендації з курсу аналітичного читання E.L. Doctorow: Rаgtime (для студентів ІY факультету англійської мови та факультету заочного та вечірнього навчання) / Укл. О.П.Воробйова, Г.В.Чеснокова, І.А.Морякіна. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2002.
 14. Методичні рекомендації з письмової практики: Пунктуація та механіка (для студентів старших курсів факультету англ. мови) / Укл. Г.В.Чеснокова. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2000.
 15. Чеснокова Ганна Вадимівна. Лірика Лесі Українки та Емілі Дікінсон: типологія та національні особливості: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.05 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19с.
 16. Чеснокова Ганна Вадимівна. Лірика Лесі Українки та Емілі Дікінсон: типологія та національні особливості: Дис… канд. філол. наук: 10.01.05 / Київський держ. лінгвістичний ун-т. – К., 1998. – 164л.
 17. Мороховский А.Н. Слово и предложение в истории английского языка. – К.: Выща школа, 1980.
 18. Присяжнюк Л.Ф., Співак С.М., Тихомирова О.В. Версії світу: сучасна художня проза (Versions of the World: Reading Contemporary Fiction): / Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 245 с.