Жихарєва Олена Олександрівна

Доцент, доктор філологічних наук. У 1997 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет. У 2000 – 2003 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2012 по 2015 рр. навчалася в докторантурі Київського національного лінгвістичного університету. У 2019 р. захистила докторську дисертацію (науковий консультант проф. Воробйова О.П.).

Почала працювати в КНЛУ з 2003 р. на кафедрі англійської мови економіко-правового інституту. З 2009 по 2012 рр. була завідувачем кафедри іноземних мов економіко-правового факультету. З жовтня 2015 р. працює на кафедрі англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського. Викладає практику усного і писемного мовлення англійської мови для студентів ІV курсу, читає семінарські заняття з курсів «Лексикологія» і «Загальне мовознавство».

Наукові інтереси охоплюють питання когнітивної лінгвістики, когнітивної поетики, екодискурсу, біблійних студій.

У 2008 р. пройшла стажування у Школі менеджменту Шеффілдського університету (м. Шеффілд, Великобританія).

Член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики, відповідальна за сайт Асоціації (uaclip.at.ua); керівник проєктної групи з розробки та оновлення Освітніх програм у КНЛУ (спеціальність 035 Філологія, ступінь вищої освіти Бакалавр).

Має 70 наукових праць (з них Навчальний посібник з Грифом МОН, одноосібна монографія, наукові праці, опубліковані в наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав (1 стаття надрукована у виданнях, індексованих у наукометричній базі  SCOPUS).

Вибрані наукові публікації:

  1. Жихарєва О.О. Практичний курс англійської мови для бізнесу і менеджменту. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 307 с. (Посібник з Грифом МОН України).
  2. Жихарєва О.О. Екопоетика англомовного біблійного дискурсу: концепти, образи, на рації: Монографія. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2018. – 312 с.
  3. Жихарєва О.О. Біблійне створення світу й Великий ланцюг буття в контексті екопоетики // Англістика та американістика – Дніпропетровськ: ЛІРА. – Вип. 12, 2015. – С. 175-184.

Серія “Філологія”. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2015. – Том 18, № 1. – С. 64–72.

  1. Жихарєва О.О. Концептуальні екотеми в англомовному біблійному екодискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Філологія”. – Київ: Вид. центр КНЛУ. – 2018. – Том 21, № 1. – С. 112–120.
  2. Zhykharieva O. Mimetic imagery in English biblical discourse // Південний архів. Херсон, 2018. Вип. LXXIII. – С. 97-100.